Close Window

موشك كاغذي

كارگردان: فرهاد مهران فر

بازيگران: هاشم حاكم زاده، رضا حاك زاده، اصغر كهن قنبريان

محصول: گروه كودك شبكه دوم سيما

سال ساخت: 1375

زمان: 90 دقيقه

 

خلاصه داستان:

هاشم حاكم زاده طي يكي از ماموريت هاي اداري اش كه وظيفه اش نمايش فيلم هاي فرهنگي در روستاهاي دور افتاده استگ، پسرش رضا را نيز به همراهش مي برد، حوادث اين سفر زمينه اي است تا رضا جنبه هاي ديگري از شخصيت پدر و ابزار كارش، سينما را كشف كند.

Close Window