راي مخفي

كارگردان:  بابك پيامي

فيلمنامه: بابك پيامي (بر اساس طرحي از محسن  مخملباف)

مدير فيلمبرداري: فرزاد  جودت

بازيگران: نسيم عبدي، سيروس عبيدي

سال ساخت: 1380


خلاصه داستان: ...

راي مخفي دومين فيلم بابك پيامي پس از فيلم به نمايش درنيامده يك روز بيشتر (1378)  آماده  نمايش است.

Close Window