مجموعه آثار دکتر علی شریعتی

مجموعه ای استثنایی و بی نظیر با قیمت استثنایی

تمام آثار شریعتی شامل کتاب، فیلم ویدئویی و سخنرانی

بیوگرافی کامل استاد شریعتی

مشهورترین و نایاب ترین سخنرانی شریعتی

 "آری اینچنین بود برادر" برای اولین بار

نزدیک به 200 ساعت سخنرانی های ارزشمند استاد

کاملترین مجموعه  موجود

بسته ای کامل و بی نظیر برای عاشقان

 و دوستداران استاد شریعتی

قيمت : 29 دلار

خرید اینترنتی 

استاد شریعتی، سردمدار جریان روشنفکری در ایران

با تمام دیدگاهها و نظریات دکتر شریعتی آشنا شوید

مجموعه ای که شاید دیدگاه شما را نسبت به بسیاری مسایل تغییر دهد

قيمت : 29 دلار

خرید اینترنتی 

دکتر شریعتی، استادی که تمام مسایل

 پیرامون خود را به نقد می کشد

سخنرانیهای جنجالی دکتر شریعتی در عصر طاغوت

قيمت : 29 دلار

مجموعه ای کامل از تمام کتابهای دکتر شریعتی

1- علی، حقیقتی برگونه اساطیر

2-مکتب، وحدت، عدالت، علی

3-بازگشت به خویشتن

4-فاطمه، فاطمه است

5-مذهب علیه مذهب

6-نیازهای انسان امروز

قيمت : 29 دلار

7-پیروان علی

8-سلمان پاک

9-کاربرد آیه های قرآن

10-تشیع علوی، تشیع صفوی

 

Ali Shariati (Persian: علی شريعتی‎) (born November 23, 1933, died 1977) was an Iranian sociologist and revolutionary, well known and respected for his work in the field of sociology of religion. He is known as one of the most original and influential Iranian social thinkers of the 20th century, and as the ideologue of the Iranian Revolution. Now for the 1st time you can listen to all of his recoreded speeches (over 300 hours) on 4 CDs in mp3 format. Please note that these 4 CDs are in mp3 format. MP3 files can be played back on any home DVD player, your PC's cd/dvd player and on those CD players that are mp3 compatible. So these CDs may not play on your car's CD player unless if your CD player can play mp3 files.

قيمت : 29 دلار

خرید اینترنتی